30 okt 2013 12:37

Gebruik van beschikbare reserves van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van Joëlle Milquet om de beschikbare reserves van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid te gebruiken tot ze uitgeput zijn voor de projecten van 2013.

Het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid subsidieert voor 8 miljoen euro per jaar de verenigingsprojecten van de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen. De financiering is afkomstig van de FOD Werkgelegenheid en de winst van de Nationale Loterij. Het beheerscomité van 24 april 2013 heeft besloten de opgebouwde reserves aan te wenden voor de projecten van 2013. De ministerraad bekrachtigt de beslissing.