30 okt 2013 12:39

Oriëntatienota voor het spoorwegvervoer

De ministerraad keurt de oriëntatienota over het spoorwegvervoer in België goed die minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille en staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet voorstelden.  

De oriëntatienota geeft een overzicht van de context en van de uitdagingen van het spoorwegbeleid voor de volgende jaren. Ze identificeert vier prioritaire ontwikkelingsassen:

  • de aantrekkelijkheid van het spoor versterken ten opzichte van de andere vervoerswijzen
  • een antwoord bieden op de groei van het aantal passagiers via een multimodaal geïntegreerd vervoersplan
  • de toekomst verzekeren van het Belgische spoor in de context van een waarschijnlijke opening van de markt van het nationale reizigersvervoer
  • een gepast bestuur opstellen

De minister van Overheidsbedrijven zal de nota aan de raden van bestuur van de overheidsbedrijven van de NMBS-groep overhandigen. De minister van Overheidsbedrijven en de staatssecretaris voor Mobiliteit zullen erop toezien dat de doelstellingen geïntegreerd worden in de ondernemingsplannen van Infrabel en de nieuwe NMBS, zodat ze als basis kunnen dienen voor de volgende onderhandeling van de nieuwe beheerscontracten van de spoorwegen.