30 okt 2013 12:42

Benoemingen bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed met benoemingen bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

Worden vanaf 1 november 2013 benoemd als lid van de raad van bestuur voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar:

  • de heer Renaat Berckmoes
  • mevrouw Laurence Bovy
  • de heer Olivier Henin
  • de heer Koenraad Van Loo
  • de heer Jan Verschooten

Mevrouw Laurence Bovy wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur.

De heer Olivier Henin wordt benoemd als ondervoorzitter van de raad van bestuur.

De heer Koenraad Van Loo wordt opnieuw benoemd als afgevaardigd bestuurder.

ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming of herbenoeming van de voorzitter, ondervoorzitters,  afgevaardigd bestuurder en van bepaalde leden van de Raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij bedoeld in artikel 3bis, §§ 4 en 7, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen