24 okt 2013 19:35

Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de NMBS nv, NMBS holding nv en Infrabel nv

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille drie ontwerpen van koninklijk besluit goed met de benoeming van de gedelegeerd bestuurders van de NMBS nv van publiek recht, de NMBS Holding nv van publiek recht en Infrabel nv van publiek recht en drie ontwerpen van koninklijk besluit met de eervolle beëindiging van de functie van de huidige gedelegeerd bestuurders. Het gaat om een tijdelijke oplossing in afwachting van de fusie door overname van de NMBS door de NMBS Holding die op 1 januari 2014 ingaat.

De heer Jozef Cornu wordt vanaf 13 november 2013 benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de NMBS en wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder en lid van de raad van bestuur van NMBS Holding voor een termijn van zes jaar. De heer Luc Lallemand wordt vanaf 13 november 2013 benoemd tot gedelegeerd bestuurder van Infrabel voor een termijn van 6 jaar.

ontwerp van koninklijk besluit tot eervolle beëindiging van de functie van gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel

ontwerp van koninklijk besluit tot eervolle beëindiging van de functie van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht “Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

ontwerp van koninklijk besluit tot eervolle beëindiging van de functie van lid van de Raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS Holding

ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel

ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS)

ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder en lid van de Raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS Holding