23 okt 2013 19:51

Nieuwe reglementering van tijdskrediet in privé-sector

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering van de toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor tijdskrediet in de privé-sector wijzigt.

Het recht op onderbrekingsuitkeringen vangt aan op de dag die vermeld staat op de uitkeringsaanvraag, wanneer alle nodige documenten naar het werkloosheidsbureau zijn verzonden. Bij de niet-toegelaten uitoefening van een andere activiteit wordt de werknemer niet opgeroepen, voor er een beslissing van uitsluiting of terugvordering is genomen, tenzij hij zelf die wens uitdrukt. Het ontwerp past ook de terminologie aan.

Het ontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.