24 okt 2013 19:35

Beheer van persoonlijke gegevens en informatie door de politiediensten - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en minister van Justitie Annemie Turtelboom in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over het beheer van persoonlijke gegevens en informatie door de politiediensten.

Het voorontwerp is aangepast aan de aanbevelingen van de Raad van State, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het College van procureurs-generaal.

Zie persbericht van 19 juli 2013.

voorontwerp van wet op het politioneel informatiebeheer tot wijziging van de wet op het politieambt en de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse