30 aug 2002 17:00

Benoeming van de heer Jef Tavernier als lid van het Overlegcomité

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot aanwijzing van de heer Jef Tavernier als lid van het Overlegcomité.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot aanwijzing van de heer Jef Tavernier als lid van het Overlegcomité.

De heer Jef Tavernier, de nieuwe Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wordt aangewezen als lid van het Overlegcomité ter vervanging van Mevrouw Magda Aelvoet. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1999 tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen opgerichte Overlegcomité.