13 mei 2022 17:22

Benoeming van de leden, de voorzitter en de vicevoorzitters van de Commissie voor de openbare comptabiliteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden, de voorzitter en de vicevoorzitters van de Commissie voor de openbare comptabiliteit.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de benoeming voor een vierjarig mandaat van de effectieve en plaatsvervangende leden van de commissie en van haar voorzitster (Ann Goosens) en twee vicevoorzitters (Lenne Gosseye en Luc Mabille).

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.