05 mrt 2004 16:00

Benoeming van de leden van de algemene raad van de CREG

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit goed tot wijziging van het ministerieel besluit (*) tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit goed tot wijziging van het ministerieel besluit (*) tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Worden benoemd tot gewoon lid, voor een termijn van drie jaar met aanvang op 20 februari 2004, als vertegenwoordigers van de federale regering: - de heer Tom Vanden Borre - de heer Marc Renard - mevrouw Marie-Pierre Fauconnier - de heer Koen Loquet. (*) van 13 februari 2001.