26 apr 2012 19:21

Benoeming van de leden van de Commissie voor de Mededinging

De ministerraad gaat akkoord met de benoeming van de leden van de Commisie voor de Mededinging.

Mevrouw Astrid Thienpont wordt benoemd als werkend lid en mevrouw Kristel Debacker als plaatsvervangend lid. Beiden zijn vertegenwoordiger van het Algemeen Belgisch Vakverbond. 

De heer Gilles de Halleux en de heer Nico De Bie, leden van test-Aankoop, worden benoemd als effectieve leden. Mevrouw Bérengère Dupuis, lid van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België, wordt benoemd als plaatsvervangend lid.

Mevrouw Béatrice Vanden Abeele en mevrouw Claire Mingels worden benoemd als plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

De Commissie voor de Mededinging is een paritair raadgevend orgaan opgericht bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven waarin werknemers, bedrijfsleven, landbouwsector, handel, ambachten en consumenten vertegenwoordigd zijn. Ze heeft een adviesbevoegdheid over het algemene mededingingsbeleid.