11 feb 2022 16:50

Benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten.

Worden benoemd voor vier jaar:

voorzitter:

 • Luc Donnay

lid secretaris:

 • Frankie Schram

lid adjunct-secretaris:

 • Isabelle Delhez

effectieve leden van de afdeling openbaarheid van bestuur:

 • Brecht Vandenberghe
 • Frédérique Malherbe
 • Aube Wirtgen
 • Xavier Miny

plaatsvervangende leden van de afdeling openbaarheid van bestuur:

 • Herman Van Den Langenbergh
 • Jeanne-Solange Mbezelle
 • Pieter-Jan Van de Weyer
 • Patricia Minsier

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.