29 mrt 2013 17:49

Benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten. 

Mevrouw Martine Baguet wordt benoemd tot voorzitter en de heer Pierre Vandernoot tot plaatsvervangend voorzitter. 

De heer Frankie Schram en de heer Frank Verduyn worden benoemd tot respectievelijk lid-secretaris en plaatsvervangend lid-secretaris. 

Worden benoemd tot effectieve leden van de afdeling openbaarheid van bestuur:

 • de heer Herwig Stalpaert
 • mevrouw Sophie Vandepontseele
 • mevrouw Prof. Dr. Kaat Leus
 • de heer Youri Moussoux

Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de afdeling openbaarheid van bestuur:

 • de heer Brecht Vandenberghe
 • mevrouw Frédérique Malherbe
 • de heer Prof. Dr. Alexander De Becker
 • de heer Laurent Maniscalco

Worden benoemd tot effectieve leden van de afdeling hergebruik van bestuursdocumenten:

 • mevrouw Anne Kröther-Delandat
 • de heer Adriaan Rosseel
 • de heer Bart Tureluren
 • de heer Jean-Philippe Moiny

Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de afdeling hergebruik van bestuursdocumenten:

 • mevrouw Dominique De Vos
 • de heer Johan Van De Winkel
 • de heer Tanguy de Lestre
 • mevrouw Cristina Dos Santos