07 okt 2016 16:19

Benoeming van de leden van de Commissie voor nucleaire voorzieningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de Commissie voor nucleaire voorzieningen benoemd.

Worden tot effectief lid benoemd:

  • de heer A. De Geest, administrateur-generaal a.i. van de Administratie der Thesaurie
  • mevrouw M.-P. Fauconnier, voorzitster van het Directiecomité van de Commissie voor regulering van de elektriciteit en het gas
  • de heer A. Boon, voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Begroting en Beheerscontrole
  • de heer L. Dufresne, secretaris-generaal van de Nationale Bank van België
  • mevrouw N. Mahieu, directeur-generaal a.i. van de Algemene Directie Energie

Worden tot plaatsvervangend lid benoemd:

  • de heer J. Deboutte, directeur bij het Agentschap van de Schuld
  • de heer K. Locquet, administratief directeur van de Commissie voor Regulering van de Elektriciteit en de Gas
  • de heer G. De Smet, directeur-generaal van de Federale Overheidsdienst Begroting en Beheerscontrole
  • mevrouw C. Swartenbroeckx, inspecteur-generaal bij de Nationale Bank van België
  • de heer A. Fernandez Fernandez, adviseur wd. bij de Algemene Directie Energie

Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Commissie voor nucleaire voorzieningen, opgericht bij artikel 3 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales