01 sep 2023 15:12

Benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de benoeming van nieuwe leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid en aldus een evenwicht te bereiken tussen enerzijds wetenschappers van verschillende wetenschappelijke disciplines en anderzijds vertegenwoordigers van sociaaleconomische kringen. Daarnaast werd gezocht naar de nodige diversiteit qua leeftijd en geslacht.

De volgende benoemingen van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid worden voorgesteld:

  • acht Franstalige leden en acht Nederlandstalige leden op voorstel van de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid
  • zeven leden op voorstel van de Vlaamse regering
  • vier leden op voorstel van de regering van de Franse Gemeenschap
  • drie leden op voorstel van de regering van het Waalse Gewest
  • een Nederlandstalig lid en een Franstalig lid op voorstel van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • een lid op voorstel van de Duitstalige Gemeenschap

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.