03 jul 2015 15:24

Benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie voor Beleidscoherentie ten gunste van Ontwikkeling

Op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie voor Beleidscoherentie ten gunste van Ontwikkeling (ICBO).

Effectieve leden:

 • Frank De Wispelaere, Nederlandse taalrol, Directeur generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp a.i. – voorzitter
 • David Guldemont, Nederlandse taalrol, van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 • Yves Dricot, Franse taalrol, van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Philippe Rosseel, Nederlandse taalrol, van de FOD Binnenlandse Zaken
 • Marc Decock, Nederlandse taalrol, van de FOD Financiën
 • Didier Ledur, Franse taalrol, van de FOD Mobiliteit en Vervoer
 • Els Uytterhoeven, Nederlandse taalrol, van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Dirk De Groof, Nederlandse taalrol, van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • Juan Linares, Franse taalrol, van de FOD Justitie
 • Colette Vanstraelen, Nederlandse taalrol, van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Frank Everaert, Nederlandse taalrol, van het Ministerie van Defensie
 • Julien Van Geertsom, Nederlandse taalrol, van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie en Grootstedenbeleid
 • Cédric Van de Walle, Franse taalrol, van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
 • Margarida Freire, Franse taalrol, van de POD Wetenschapsbeleid
 • Sylvie Graffe, Nederlandse taalrol, van Finexpo
 • Jacques Druart, Franse taalrol, van de FOD Personeel en Organisatie
 • Henri Jamar, Franse taalrol, van de FOD Budget en Beheers Controle

Plaatsvervangende leden:

 • Olivier Stevens, Franse taalrol, van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 • Sebastiaan Druyts, Nederlandse taalrol, van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Pascale Reypens, Franse taalrol, van de FOD Binnenlandse Zaken
 • Jacques Baveye, Franse taalrol, van de FOD Financiën
 • Koen Van Den Borre, Nederlandse taalrol, van de FOD Mobiliteit en Vervoer
 • Thérèse Boutsen, Franse taalrol, van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Claire Collin, Franse taalrol, van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • Bénédicte Maudoux, Franse taalrol, van de FOD Justitie
 • Jef De Proft, Nederlandse taalrol, van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Vincent Van Groenendael, Franse taalrol, van het Ministerie van Defensie
 • Alexandre Lesiw, Franse taalrol, van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie en Grootstedenbeleid
 • Dieter Vander Beke, Nederlandse taalrol, van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
 • Brigitte Decadt, Nederlandse taalrol, van de POD Wetenschapsbeleid
 • Sylvie Graffe, Nederlandse taalrol, van Finexpo
 • Sarah Stijnen, Nederlandse taalrol, van de FOD Personeel en Organisatie
 • Cliff Richart, Franse taalrol, van de FOD Budget en Beheers Controle

Vertegenwoordigers van de Gewesten en Gemeenschappen:

 • Regering van de Vlaamse Gemeenschap: Anne Van Autreve (vertegenwoordiger) en Sander Spanoghe (plaatsvervanger)
 • Regeringen van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap: Alain Verhaagen(vertegenwoordiger) en Danielle Moreau (plaatsvervanger)
 • Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Sophie Willaumez (vertegenwoordiger) en Daniël Verheyden (plaatsvervanger)
 • Regering van de Duitstalige Gemeenschap: Norbert Heukemes (vertegenwoordiger) en Roger Erkens (plaatsvervanger)