18 dec 2021 10:28

Benoeming van de leden van de raad van bestuur van Delcredere

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van Delcredere.

Vincent Reuter wordt benoemd tot voorzitter en Wim Van Den Bossche tot ondervoorzitter van Delcredere.

Worden benoemd tot leden van de raad van bestuur uit middens nauw betrokken bij de bevordering van de buitenlandse handel:

  • Claire Tillekaerts, met Jeroen Overmeer als plaatsvervanger
  • Jean-Christophe Dehalu, met Olivier de Wasseige als plaatsvervanger
  • Sarah Lokman, met Anton Van Assche als plaatsvervanger

Worden daarnaast benoemd tot leden van de raad van bestuur:

  • Henk Mahieu, vertegenwoordiger van de minister tot wiens bevoegdheid Financiën behoort, met Ludivine Halbrecq als plaatsvervangster
  • Lucas Degroot, vertegenwoordiger van de minister tot wiens bevoegdheid Buitenlandse Zaken behoort, met Jean-François Krenc als plaatsvervanger
  • Florence Lepoivre, vertegenwoordigster van de minister tot wiens bevoegdheid Economie behoort, met Renaat Schrooten als plaatsvervanger
  • Joris Totté, vertegenwoordiger van de minister tot wiens bevoegdheid Ontwikkelingssamenwerking behoort, met Jan Van de Poel als plaatsvervanger

Ook de volgende personen worden benoemd tot leden van de raad van bestuur:

  • Georges Stienlet, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering, met Koen De Ridder als plaatsvervanger
  • Pascale Delcomminette, vertegenwoordigster van de Waalse regering, met Hubert Siemes als plaatsvervanger
  • Annelore Isaac, vertegenwoordigster van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, met Kim Evangelista als plaatsvervanger

Alle leden worden benoemd voor een termijn van vijf jaar. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.