18 dec 2021 10:28

Ministerraad van 17 december 2021

Een ministerraad vond plaats via de elektronische procedure op vrijdag 17 december 2021 onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Uitvoeringsprotocollen voor de centralisatie van de participaties BNPP en Ethias binnen de FPIM

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de Uitvoeringsprotocollen voor de centralisatie van de participaties BNPP en Ethias binnen de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). 

Wijziging van de wet betreffende de analyse van de dreiging - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet betreffende de analyse van de dreiging.

COVID-19: arbeidsrechtelijke gevolgen door de verplichte vaccinatie voor het ambulancepersoneel

In navolging van het voorontwerp van wet betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars, dat op 19 november 2021 werd goedgekeurd door de Ministerraad, en het KB betreffende diverse aanpassingen betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars binnen het federaal openbaar ambt, dat op 3 december 2021 werd goedgekeurd door de ministerraad, keurt de ministerraad, op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de arbeidsrechtelijke gevolgen ten gevolge van de verplichte COVID-19-vaccinatie van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is.