18 dec 2021 10:28

Globaal budget 2022 voor de werkingskosten van ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over het vastleggen van het globaal budget voor het jaar 2022 voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. 

Het globaal budget voor 2022 bedraagt 10.086.579.010 euro. Bij de berekening is rekening gehouden met de volgende elementen:

  • het sociaal akkoord 2021-2022 
  • het statuut van de artsen-specialisten in opleiding

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.