18 dec 2021 10:28

Overheidsopdracht voor de huur van overgangsvoertuigen voor mandaathouders van de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met een dossier van overheidsopdracht betreffende een huurovereenkomst voor overgangsvoertuigen in afwachting van het gunnen van een leasingcontract voor functievoertuigen voor mandaathouders van de FOD BOSA.