18 dec 2021 10:28

COVID-19: wijziging van het bedrag van de dotatie aan het RIZIV voor 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het bedrag van de dotatie aan het RIZIV in het kader van de strijd tegen het coronavirus voor 2021.

Dit ontwerp wijzigt het bedrag van de specifieke dotatie aan het RIZIV in het kader van de strijd tegen het coronavirus, zoals aanvankelijk bepaald in het koninklijk besluit van 27 juni 2021. Op die manier kan rekening worden gehouden met de verhoging van de kredieten waarin wordt voorzien in het wetsontwerp houdende vijfde aanpassing aan de algemene uitgavenbegroting 2021.

In het ontwerp wordt de dotatie voor 2021 bijgevolg vastgelegd op 994.217.000 euro, wat een verhoging met 154.445.000 euro betekent ten opzichte van het koninklijk besluit van 27 juni 2021.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag van de dotatie aan het RIZIV in het kader van de strijd tegen het COVID-19-virus voor het jaar 2021 door de wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 2021 tot vaststelling van het bedrag van de dotatie aan het RIZIV in het kader van de strijd tegen het COVID-19-virus voor het jaar 2021