18 dec 2021 10:28

Bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie, zowel in het algemeen als ook in de context van de huidige coronacrisis.

Het ontwerp geeft uitvoering aan een artikel van de wet betreffende het welzijn van de werknemers. Het artikel bepaalt dat de Koning in geval van epidemie of pandemie bijzondere preventiemaatregelen kan bepalen die van toepassing zijn in de ondernemingen en instellingen met het oog op de bescherming van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

De opname in de wet van een structureel kader voor het nemen van bijzondere preventiemaatregelen in geval van een epidemische noodsituatie zal toelaten om sneller en meer proactief te reageren bij een (toekomstige) epidemie of pandemie en ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers hierop beter voorbereid zijn en weten wat zij moeten verwachten. 

De Pandemiewet van 14 augustus 2021 is intussen ook geactiveerd voor de huidige coronacrisis. Aangezien de incidentie van de besmettingen in de werkende bevolking op dit moment erg hoog is, is het aangewezen om in deze fase van de gezondheidscrisis op het werk de bijzondere preventiemaatregelen accuraat te blijven respecteren, om werknemers toe te laten in veilige en gezonde omstandigheden te blijven werken en uitbraken van het virus in de ondernemingen maximaal te vermijden. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.