18 dec 2021 10:28

Defensie: Belgische bijdrage aan de Europese trainingsmissie in Mozambique

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de Belgische bijdrage aan de Europese trainingsmissie in Mozambique (EUTM MOZ), van begin januari 2022 tot eind 2022 met een drietal militairen.

Het doel van deze missie is om de Mozambikaanse strijdkrachten op te leiden en te steunen in het beschermen van de burgerbevolking en om de veiligheid in de Cabo Delgado-provincie te herstellen.