18 dec 2021 10:28

Verlenging van het crisisoverbruggingsrecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed om de toepassing van de drie pijlers van het crisisoverbruggingsrecht te verlengen.

Het crisisoverbruggingsrecht, bepaald in de wet van 23 maart 2020, wordt voor drie pijlers verlengd tot en met 31 maart 2022. Ter herinnering, het recht omvat deze drie pijlers:

  • een tijdelijke crisismaatregel voor zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit volledig moeten onderbreken als gevolg van de gezondheidsmaatregelen van de overheid
  • een tijdelijke maatregel ter ondersteuning van zelfstandigen die als gevolg van de crisis geconfronteerd worden met een vermindering van hun economische rentabiliteit en dus met een aanzienlijk inkomensverlies
  • een tijdelijke crisismaatregel voor zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken omwille van quarantaine of omwille van het feit dat ze voor hun kind moeten zorgen

Gelet op het feit dat het Overlegcomité ook heeft beslist om de gezondheidsmaatregelen opnieuw te verstrengen, hebben de zelfstandigen nood aan bijkomende en aangepaste ondersteuning, namelijk:

  • de verdubbeling van het bedrag van de financiële uitkering van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen actief in een verplicht gesloten sector (pijler 1)
  • de aanpassing van 65% naar 40% van het percentage dat vereist is om de tijdelijke crisismaatregel in geval van omzetdaling te kunnen genieten (pijler 2)

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen