18 dec 2021 10:28

Bepalingen betreffende de regelgeving over de spreiding van apotheken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit houdende onderrichtingen voor de apothekers, en het koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken.

Het ontwerp doet het volgende: 

  • het bepaalt het dat een (niet-)aangrenzend perceel slechts kan worden toegevoegd aan de uitbatingsvergunning van een apotheek, na een inspectie gevolgd door een positief advies
  • het bepaalt welke regelen inzake praktijk van de apotheker, van toepassing zullen zijn op het (niet)-aangrenzend perceel

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers, en het koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven