18 dec 2021 10:28

Nationaal plan voor Herstel en Veerkracht - COVID-compensatie: vrijgemaakte budgetten voor Infrabel en NMBS

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de subsidies voor Infrabel en NMBS in het kader van het Nationaal plan voor Herstel en Veerkracht. 

Het ontwerp heeft als doel NMBS en Infrabel toegang te verlenen tot een nieuw deel van de voorziene subsidies in het kader van het Nationaal plan voor Herstel en Veerkracht.

Dit ontwerp van koninklijk besluit bevat ook een aanvullende bepaling die toelaat om aan Infrabel de vergoeding te betalen die moet worden ontvangen voor de dekking van de kosten in 2021 van de tijdelijke maatregel, die de regering heeft genomen om de spoorwegen tijdens de pandemie te ondersteunen, namelijk de vermindering van de kosten van de infrastructuurheffing voor het goederenvervoer per spoor en voor de sector van het internationale hogesnelheidsreizigersvervoer.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp  van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden - Subsidies in het kader van het Nationaal Plan voor herstel en veerkracht