18 dec 2021 10:28

Renovatie van het Von Karman Instituut

De ministerraad neemt op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, akte van de verduidelijking van de situatie met betrekking tot het gebruiksrecht op het terrein, en van de overheidsopdracht voor het selecteren van een bouwteam in het kader van de nieuwe en gerenoveerde gebouwen van het Von Karman Instituut (VKI).

Het VKI werd in 1956 opgericht als onderzoeks- en opleidingscentrum in NAVO-verband. Het is een wereldwijde referentie op het gebied van stromingsdynamica en aerodynamica. De gebouwen en infrastructuur moeten dringend worden gerenoveerd, maar er was nog onduidelijkheid met betrekking tot het gebruiksrecht van het VKI op de site in Sint-Genesius-Rode.

In dit verband draagt de ministerraad de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid op, de overeenkomst tussen het VKI en de federale overheid te actualiseren en zijn akkoord te verlenen aan het VKI voor een erfpachtrecht op de site en de daarop gelegen gebouwen. Daarnaast dient hij een werkgroep met vertegenwoordigers van de Vice-eersteministers te organiseren om de verdere details van de renovatiewerkzaamheden te presenteren. 

De ministerraad keurt het opstarten van de ‘Design & Build’-procedure goed waarmee de overheidsopdracht van concurrentiegerichte dialoog wordt gekozen.