18 dec 2021 10:28

Benoeming van de voorzitter, de leden van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder van Skeyes

Op voorrstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet keurt de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot benoeming van de voorzitter, de leden van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder van Skeyes. 

De volgende personen worden benoemd tot bestuurders van skeyes voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:

  • Mevr. Julie Ludmer
  • Mevr. Elisabeth Matthys
  • De heer Jean Leblon
  • De heer Kurt Van Raemdonck
  • De heer Laurent Vrijdaghs
  • De heer Luc Laveyne
  • De heer Renaud Lorand
  • Mevr. Sandra Stainier
  • Mevr. Liesbeth Van der Auwera
  • De heer Johan Decuyper

De heer Laurent Vrijdaghs wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

De heer Johan Decuyper wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.