18 dec 2021 10:28

Wetenschapsbeleid: financiering van drie prioritaire onderzoeksinitiatieven

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, akkoord met de financiering van drie prioritaire onderzoeksinitiatieven ter ondersteuning van het federaal beleid.

Naar aanleiding van een interne monitoring en bijsturing van de voorziene budgetten op de basisallocaties van de nationale onderzoeksprogramma's werd voor 2021 een marge van 3.485.000 euro aan vastleggingskredieten vastgesteld. Daarom werd beslist om met die begrotingsmarge drie prioritaire onderzoeksinitiatieven te financieren ter ondersteuning van het federaal beleid.

  • Herkomstonderzoek van de etnografische collectie in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA): dit vierjarig project zal informatie verstrekken over de (manier van) verwerving van de belangrijkste objecten van het KMMA en in het bijzonder van die voorwerpen waarvoor een verzoek tot restitutie zou worden ingediend
  • Metissen-Resolutie: dit vierjarig project, uitgevoerd door het Algemeen Rijksarchief, beoogt een gedetailleerd historisch onderzoek naar de rol van de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten bij de behandeling van de metissen tijdens de koloniale periode in Belgisch Kongo en Ruanda-Urundi, waarvan het resultaat moet worden voorgelegd aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
  • Barcoding Facility for Organisms and Tissues of Policy Concern - Centre of Excellence (BopCo-Ce): de faciliteit voor de barcoding van beleidsrelevante organismen en weefsels (BopCo) is een gemeenschappelijk initiatief van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) voor de identificatie van beleidsrelevante biologische stalen. Het project beoogt een financiering van achttien maanden toe te kennen aan BopCo-Ce (BopCo – Centre of Excellence), met andere woorden een periode waarin er naar alternatieven wordt gezocht om BopCo om te vormen tot een stabiel, permanent expertisecentrum