18 dec 2021 10:28

Overheidsopdracht voor het onderhoud van SAP licenties

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht ten behoeve van de FOD BOSA, die in de hoedanigheid van aankoopcentrale ook optreedt voor de Federale Politie, de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, Smals en de FOD Sociale Zekerheid.

De opdracht betreft het onderhoud van de actuele on premise SAP licenties en zal verlopen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.