18 dec 2021 10:28

Verlenging van het verlaagd btw-tarief voor mondmaskers en hydroalcoholische gels

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van het verlaagd btw-tarief van 6% voor mondmaskers en hydroalcoholische gels.

Dit ontwerp voorziet in een tijdelijke verlenging van drie maanden voor het verlaagd btw-tarief van 6% op mondmaskers en hydroalcoholische gels. Deze verlenging beoogt de continuïteit in de toepassing van dit verlaagd btw-tarief voor die goederen te verzekeren. Deze maatregel draagt bij tot de financiële ondersteuning van de burgers wat betreft de noodzakelijke beschermingsmiddelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19. De tijdelijke verlenging dekt de periode van 1 januari t.e.m. 31 maart 2022.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat mondmaskers en hydroalcoholische gels betreft