20 nov 2021 17:50

Benoeming van de leden van de raad van bestuur van Enabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

Worden benoemd tot leden: Caroline Amrom, Karla Basselier, Brigitte Boone, Alain Coheur, Nicole de Moor, Farah Dehon, Amélie Derbaudrenghien, Guido Gryseels, Patrick Itschert, Delphine Moralis, Louise Ringuet en Bart Staes.

Delphine Moralis wordt benoemd tot voorzitster van de raad van bestuur en Alain Coheur wordt benoemd tot vicevoorzitter.