20 jun 2012 17:21

Benoeming van de leden van de wetenschappelijke comités bij het Instituut voor Nationale Rekeningen

De ministerraad gaat akkoord met de benoeming van de leden van de wetenschappelijke comités bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen

 • de heer Rudi Acx, chef van het departement Algemene Statistiek van de Nationale Bank van België wordt benoemd als voorzitter

Worden benoemd als lid:

 • mevrouw Bernadette Boudry, adjunctadviseur bij het departement Algemene Statistiek van de Nationale Bank van België
 • de heert Marc Vos, attaché bij de algemene directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • de heer Vincent Vanesse, attaché bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • mevrouw Caroline Hambye, attaché bij het Federaal Planbureau
 • de heer Filip Vanhorenbeek, attaché bij het Federaal Planbureau
 • de heer Henry-Jean Gathon, professor aan l’école de gestion de l’Université de Liège
 • de heer Giuseppe Pagano, professor aan UMONS
 • de heer Michel Mignolet, professor aan FUNDP
 • de heer Erik Buyst, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven
 • de heer Marc De Clercq, professor aan de Universiteit van Gent
 • de heer Luc Hens, professor aan de Vrije Universiteit Brussel

 

Wetenschappelijk comité voor de economische begroting

 • de heer Henri Bogaert, Commissaris bij het Federaal Planbureau, wordt benoemd als voorzitter

Worden benoemd als lid:

 • mevrouw Anja Termote, attaché bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • de heer Vincent Vanesse, attaché bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • mevrouw Annick Bruggeman, economist bij het departement Studiën van de Nationale Bank van België
 • de heer Luc Dresse, adviseur bij het departement Studiën van de Nationale Bank van België
 • de heer Jan Bertels, directeur-generaal DG Sociaal beleid bij de FOD Sociale Zekerheid en Openbare instellingen van Sociale Zekerheid
 • de heer Reginald Savage, adviseur-generaal van Financiën bij de Studie- en Documentatiedienst van de FOD Financiën
 • de heer Filip Vanhorebeek, attaché bij het federaal Planbureau
 • de heer Ludo Castro, adviseur bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 • mevrouw Valérie Gilbert, wnd. adviseur bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • mevrouw Claudette De Koninck, adjunct administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Arbeidvoorziening
 • de heer Philippe Dujardin, ambtenaar van de Administratie van de Begroting en de controle op de uitgaven