05 apr 2019 22:46

Benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen benoemt.

Het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen neemt individuele beslissingen op het vlak van boekhoudrecht voor ondernemingen die hierom verzoeken. Het ontwerp benoemt de volgende personen tot lid van dit college:

  • Bart Van Humbeeck
  • Nathalie Procureur
  • Steven Vanden Berghe
  • Catherine Dendauw

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.