29 mrt 2013 17:49

Benoeming van de leden van het strategisch comité van de NMBS Holding

Op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille keurt de ministerraad de benoeming goed van drie nieuwe leden van het strategisch comité van de NMBS Holding. Die nieuwe leden vertegenwoordigen de Algemene Centrale der Openbare Diensten Spoor (ACOD). 

Worden benoemd als lid: de heer Michel Praillet, de heer Rudi Verleysen en de heer Rudy Dils.