23 mrt 2012 14:14

Benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité bij het FAVV

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed* dat drie nieuwe leden van het wetenschappelijk comité benoemt bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Ze vervangen drie leden die ontslag namen.

  • prof. dr. Katleen Raes
  • prof. dr. lic. Marie-Louise Scippo
  • prof. em. dr. Willem Stevens

De nieuwe leden werden gekozen uit een reservelijst die de selectiecommissie op basis van hun profiel als expert opstelde.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. 

(*) tot wijzigingvan het kb van 27 januari 2009.