23 jul 2021 19:50

Benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

De volgende personen worden benoemd voor vier jaar met ingang van 25 juni 2021:

  • Mathias Ingelbrecht (voorzitter)
  • Christine Bruynoghe
  • Dorien Roels
  • Emmanuel Dhyne
  • Jana Jonckheere
  • Chantal Kegels
  • Ludovic Dobbelaere
  • Augustin Hazard

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.