25 okt 2018 16:49

Benoeming van de leden van het zesde mandaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van het zesde mandaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek benoemt.

Het huidige, vijfde mandaat van het Raadgevend comité voor Bio-ethiek liep in september 2018 af. Er wordt dus een nieuwe samenstelling van het comité benoemd.

Het Raadgevend comité voor Bio-ethiek brengt adviezen uit over maatschappelijke ethische kwesties inzake biologie, geneeskunde en gezondheidszorg. Dit kan op eigen initiatief, op vraag van de wetgevende assemblées, een regeringslid een wetenschappelijke instelling of een ethisch comité.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.