04 apr 2003 17:00

Benoeming van de ombudsmannen voor De Post en telecommunicatie

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de benoeming van de ombudsmannen voor telecommunicatie en De Post.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de benoeming van de ombudsmannen voor telecommunicatie en De Post.

De benoemde ombudsmannen zijn de volgende: - de heer Xavier Godefroid, Franstalige ombudsman bij De Post; - mevrouw Gertrude Lostrie, Nederlandstalige ombudsman bij De Post; - de heer Jean-Marc Vekeman, Franstalige ombudsman Telecommunicatie. Deze ombudsmannen, die laureaten zijn van een examen, worden benoemd voor een periode van 5 jaar.