25 okt 2018 16:49

Benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie benoemt.

De mandaten van de voorzitter en van de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie vervallen op 3 november 2018. Een nieuwe Raad van Bestuur dient dus samengesteld te worden. Het ontwerp neemt akte van de aanduidingen geformuleerd door de betrokken organisaties. De aanduidingen van drie effectieve leden en van vier plaatsvervangende leden die de federale of regionale overheden vertegenwoordigen worden nog niet geformuleerd.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.