01 mrt 2012 18:51

Benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie benoemt.

Voorzitter: Mr. Claude Loterie

Effectieve leden: 
als vertegenwoordiger van de federale regering:

 • Mr. Hugues Dumont
 • Mr. Bernard Picron
 • Mr. Francis Otte
 • Mr. Patrick Willems
 • Mr. Frank Monteny
 • Mr. Denis Pohl
 • Mr. Gilles Labeeuw
 • Mr. Christian Deneve
 • Mr. Rik Goetinck
 • Mvr. Françoise Taquet
 • Mr. Jean-Claude Moureau

als vertegenwoordiger van de ondernemingen:

 • Mr. Rudy Thomaes
 • Mr. Luc Dumont
 • Mr. Guy VanSteertegem
 • Mr. Petri Ven
 • Mr. Georges Klepfisch
 • Mr. André Jasienski
 • Mr. Jan Herremans
 • Mr. Ferdinand de Lichtervelde
 • Mvr. Dominique Du Tré
 • Mr. Christian Vanhuffel
 • Mr. Claude Loterie
 • Mr. Albert Hamaide
 • Mr. Fred Foubert
 • Mr. Charlie Tchinda
 • Mr. Eric Claus

als vertegenwoordiger van de de representatieve organisaties van werknemers:

 • Mevr Caroline Verdoot
 • Mr. Kris Van Eyck

als vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele organisaties voor de bescherming van het leefmilieu:

 • Mr. Jeroen Gillabel

als vertgenwoordiger van de niet-gouvernementele organisaties van consumenten:

 • Mr. Marc Vandercammen


Plaatsvervangende leden:

als vertegenwoordiger van de federale regering:

 • Mevr Tania Pauwels
 • Mr. Luc Michiels
 • Mr. Pierre Bronchart
 • Mr. Paul De Geest
 • Mevr. Anna Calderone
 • Mr. Dieter De Lathauwer
 • Mr. Willem Geraerts
 • Mr. Danny De Baere
 • Mevr. Veerle Lories
 • Mr. Marc Flahaux
 • Mevr. Virginie Lambert

als vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van ondernemers:

 • Mevr. Anne Defourny
 • Mr. Roland Deridder
 • Mevr. Claire Bosch
 • Mr. Yves Verschueren
 • Mr. David Lanove
 • Mevr. Christel Van Loock
 • Mr. Steven Harlem
 • Mr. Ilir Kas
 • Mr. Dirk De Moor
 • Mr. Marc Cumps
 • Mr. Frank Van Der Putte
 • Mr. Robert Joos
 • Mr. Mark Vervaeke
 • Mevr. Brigitte Delbrouck
 • Mevr. Viviane Camphyn

als vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van werknemers:

 • Mevr. Caroline Jonckheere
 • Mevr. Bergie Van den Bossche

als vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele organisaties voor de bescherming van het milieu:

 • Mevr. Valérie Xhonneux

als vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele organisaties voor consumenten:
 

 • Mr. Rob Buurman