06 jul 2012 18:09

Benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorzitter en de leden van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen benoemt. 

Worden voor vanaf 1 oktober 2012 voor zes maanden benoemd:

  • mevrouw B. Lambrechts als voorzitter 
  • de heer P. Facon en de heer P. Fastenakel, aangewezen onder de ambtenaren van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering die opdrachten in de ziekteverzorging uitvoeren als effectieve leden
  • de heer E. Wauters, de heer Ph. Roland, de heer P. Ballegeer en mevrouw J. Annane, aangewezen op grond van hun juridische, sociale, financiële en actuariële kennis