25 apr 2014 18:28

Benoeming van de voorzitter en de leden van het Comité overheidsbedrijven

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot benoeming van de voorzitter en de werkende en plaatsvervangende leden van het Comité overheidsbedrijven. 

Het Comité overheidsbedrijven is het paritair comité voor de autonome overheidsbedrijven, bevoegd voor alle overheidsbedrijven en voor HR Rail.

Het eerste ontwerp beoogt de benoeming van de heer Stéphane Breckpot als voorzitter. 

Het tweede ontwerp benoemt negen stemgerechtigde leden en een lid met raadgevende stem, en hun plaatsvervangers, die worden voorgedragen door de raden van bestuur van Bpost, Belgacom, Belgocontrol, NMBS, Infrabel en HR Rail.

De voorzitter en de leden worden benoemd voor zes jaar vanaf 1 juni 2014. 

ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité overheidsbedrijven

ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van het Comité overheidsbedrijven, bedoeld in artikel 31, § 6, derde en vierde lid, van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven