13 mrt 2020 19:36

Benoeming van de voorzitter van de Kansspelcommissie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorzitter van de Kansspelcommissie benoemt.

Het ontwerp benoemt Clavie Magali, rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel en effectief lid en voorzitster van de Hoge Raad voor de Justitie, als voorzitster van de Kansspelcommissie.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.