07 nov 2013 15:13

Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS benoemt.

De heer Jean-Claude Fontinoy wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS. Om de coherentie van de beslissingen tussen de NMBS Holding en de NMBS te verzekeren, die op termijn zullen fuseren, worden de voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS Holding en die van de NMBS dezelfde persoon. 

ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS)