30 jun 2017 16:25

Benoeming van de voorzitter van het beheerscomité van het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de Voorzitter van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd “Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen”.

De heer Karl Verlinden wordt tot voorzitter benoemd voor een periode van vijf jaar.