12 jun 2013 17:38

Benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer benoemt.

Na de selectieprocedure wordt de heer Laurent Ledoux benoemd in de managementsfunctie voorzitter van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Zijn functie vangt aan op 1 juli 2013.