18 feb 2022 20:11

Benoeming van de voorzitter van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting van het INR

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende benoeming van de voorzitter van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen (INR).

Igor Lebrun wordt vanaf 1 januari 2022 benoemd als voorzitter van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.