17 sep 2015 16:00

Benoeming van drie nieuwe leden bij Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit om drie ontslagnemende leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek te vervangen.

Het ontwerp benoemt:

  • Elfriede De Baere als effectief lid uit de Nederlandstalige universitaire kring
  • Wim Stevens als plaatsvervangend Nederlandstalig praktiserend dokter in de geneeskunde
  • Christine Matray als plaatsvervangend Franstalige magistrate

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek brengt adviezen uit over de problemen die ontstaan binnen de domeinen van de biologie, de geneeskunde en de gezondheidszorg. Het onderzoekt de problemen op hun ethische, sociale en juridische aspecten.