20 jul 2012 21:46

Benoeming van een adjunct-commissaris bij het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen

De ministerraad benoemt mevrouw Sophie Van Balberghe voor vijf jaar als adjunct-commissaris bij het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen.

De ministerraad benoemt mevrouw Sophie Van Balberghe voor vijf jaar als adjunct-commissaris bij het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen.