20 jul 2012 21:46

Ministerraad van 20 juli 2012

De ministerraad vergaderde onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

De ministerraad nam volgende beslissingen:
 

Hervorming van de civiele veiligheid en aanwerving van calltakers voor de centra voor dringende noodoproepen

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de toekomstige hulpverleningzones voor civiele veiligheid praktisch organiseren. Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet voert het wetsontwerp uit dat de rechtspersoonlijkheid in het kader van de hervorming van de civiele veiligheid toekent*.

Hervormingen pensioenen vliegend personeel burgerluchtvaart goedgekeurd

De ministerraad keurt in eerste lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de hervorming van de pensioenen van het vliegend personeel in de burgerlijke luchtvaart afrondt.
De wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen heeft het bijzonder pensioenstelsel van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart opgeheven. Met de goedgekeurde overgangsmaatregelen worden de voorwaarden voor vervroegd pensioen van piloten en kabinepersoneel geleidelijk gelijkgeschakeld met de voorwaarden van het algemeen stelsel. Dat betekent dat vervroegd pensioen pas mogelijk wordt vanaf 62 jaar na een loopbaan van minimum 40 jaar.

Fiscale en financiële bepalingen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere het voorontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen definitief goed. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State. De ministerraad keurt eveneens een aantal amendementen van het voorontwerp goed.